Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
° 2011
° 2012
° 2013
° Gospodarka odpadami
° 2014
° Podatki 2015
° Podatki 2016
° Podatki 2017
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty > 2011 strona główna 

2011
 Uchwała Nr XXXV/192/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., przejmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 11:35:54 Informację zaktualizowano 2012-01-26 10:23:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/193/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 11:37:52 Informację zaktualizowano 2012-01-26 10:25:16, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/194/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie obniżenia kwoty stanowiacej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Sobolew w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 11:40:44 Informację zaktualizowano 2012-01-26 10:27:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/195/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2011 r. - poboru podatków: od nieruchomości, rlolnego i leśnego - od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 11:43:21 Informację zaktualizowano 2012-01-26 10:31:44, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 uchwała Nr XXXV/196/2010 rady Gminy w Sobolewie w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2011 r., zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, okreslenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 11:45:30 Informację zaktualizowano 2012-01-26 10:33:40, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXV/197/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-01-31 11:47:55 Informację zaktualizowano 2012-01-26 10:35:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
wersja do druku