bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
  SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:18:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie dochodów w zakresie zadań zleconych za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:19:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:23:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sobolew po stronie wydatków w zakresie zadań zleconych za 2012 rok
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:24:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy Sobolew za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:25:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z dotacji udzielonej w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:26:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:40:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:43:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy Sobolew na zadania inwestycyjne za 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:43:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:44:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:46:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 S P R A W O Z D AN I E z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:47:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 SPRAWOZDANIE o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej /analiza za 2012 r./
Data wprowadzenia informacji 2013-05-23 13:49:43, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
   Budżet 2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl