bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Kontrole zewnętrzne strona główna 

Kontrole zewnętrzne
Wystąpienie pokontrolne skierowane do Rady Gminy
Sobolew
 Kontrola przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniach 25 i 26 sierpnia 2014 r.w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków
Data wprowadzenia informacji 2015-03-12 11:08:45, wprowadzający: Mariola Kępka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie w okresie od 5 września 2014 r. do 20 listopada 2014 r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w zakresie księgowości i sprawozdawczości
Data wprowadzenia informacji 2015-03-30 13:08:04 Informację zaktualizowano 2015-03-30 13:11:29, wprowadzający: Mariola Kępka
Wystąpienie pokontrolne z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie
przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobolewie w zakresie administracji rządowej polegającej na wydawaniu, odmowie oraz cofaniu zezwoleń alkoholowych na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 15:11:41 Informację zaktualizowano 2017-10-06 15:15:35, wprowadzający: Mariola Kępka
Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba
Obrachunkowa w Siedlcach z dnia 9 listopada 2018r.
 protokół pokontrolny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 10:03:01 Informację zaktualizowano 2019-05-31 10:05:45, wprowadzający: Monika Szymańska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl