bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Rada Gminy w Sobolewie strona główna 

Rada Gminy w Sobolewie
1. Owczarczyk Mirosław – Przewodniczący
2. Goliszewski Andrzej - Wiceprzewodniczący
3. Białapko Danuta
4. Bieńko Tomasz
5. Błachnio Danuta Maria
6. Kostyra Elżbieta
7. Kowalczyk Maria Hanna
8. Krupa Jan
9. Lipiec Marian
10. Paziewski Sławomir
11. Paziewski Witold Marian
12. Sowa Anna
13. Szewczyk Piotr
14. Śliz Mirosław
15. Talarek Rafał

 

Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w każdy piątek w godz.: 15.00 - 16.30

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2007-07-18 09:46:21 | Data modyfikacji: 2019-01-09 14:46:46.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2012 ROK
  Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:07:45 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:28:55.
  Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:08:45 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:30:35.
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:10:09 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:33:04.
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:11:14 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:34:30.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:13:20 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:35:45.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:14:21 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:37:00.
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:15:14 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:38:12.
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:16:00 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:39:28.
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:16:51 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:41:49.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:17:52 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:43:49.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szczęcha

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:18:38 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:49:10.
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:19:35 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:50:37.
  Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:20:25 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:51:55.
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:21:13 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:53:20.
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-03-11 12:19:23 | Data modyfikacji: 2019-12-12 16:55:23.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2013 ROK
  Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:16:56 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:40:28.
 Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:18:24 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:42:13.
  Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:19:47 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:44:08.
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:21:12 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:46:08.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:22:21 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:47:48.
  Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:23:19 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:49:14.
  Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:24:09 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:50:41.
  Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:25:13 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:52:25.
  Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:26:13 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:55:05.
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:27:45 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:56:36.
  Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:29:40 | Data modyfikacji: 2019-12-12 21:58:13.
  Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:30:53 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:00:04.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:31:58 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:01:50.
  Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-06-30 19:32:57 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:04:14.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNY KONIEC KADENCJI
2010- 2014
 Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Błażejczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 09:34:32 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:13:34.
  Oświadczenie majątkowe radnej Agnieszki Cyrta

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:01:56 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:15:05.
 Oświadczenie majątkowe radnego Wiesława Garnka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:02:51 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:16:48.
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:03:45 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:19:02.
 Oświadczenie majątkowe radnego Jana Krupy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:04:44 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:20:46.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:05:57 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:22:33.
 Oświadczenie majątkowe radnego Karola Marcinkowskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:06:54 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:25:08.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:08:10 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:26:39.
 Oświadczenie majątkowe radnego Kazimierza Paciorka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:14:12 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:28:09.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Rucińskiej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:16:12 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:29:50.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:17:17 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:31:49.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:18:25 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:33:14.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:19:41 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:35:15.
 Oświadczenie majątkowe radnego Eugeniusza Ziendalskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-16 11:21:53 | Data modyfikacji: 2019-12-12 22:36:44.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - ROZPOCZĘCIE KADENCJI
2014-2018
 Oświadczenie majątkowe radnej Danuty Błachnio

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:35:19 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:18:55.
 Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Cyrty

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:38:05 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:11:45.
 Oświadczenie majątkowe radnej Justyny Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:40:14 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:34:27.
 Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:44:39 | Data modyfikacji: 2015-01-29 21:47:10.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:46:36 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:02:31.
 Oświadczenie majątkowe radnej Hanny Matyski

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:49:06 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:05:52.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:50:46 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:07:46.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Owczarczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:53:09 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:08:54.
 Oświadczenie majątkowe radnego Henryka Pukaluka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:54:58 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:10:04.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:56:37 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:19:00.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:58:07 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:29:53.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 17:59:22 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:35:28.
 Oświadczenie majątkowe radnego Rafała Talarka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:00:43 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:37:08.
 Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Urawskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-14 18:02:17 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA 2014 ROK
 Oświadczenie majątkowe radnej Danuty Błachnio

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:33:07 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Pawła Cyrty

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:35:34 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnej Justyny Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:41:52 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
  Oświadczenie majątkowe radnej Marii Kowalczyk

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:43:27 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mariana Lipca

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:44:55 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnej Hanny Matyski

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:46:06 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Owczarczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:47:01 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
  Oświadczenie majątkowe radnego Henryka Pukaluka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:48:12 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnej Anny Sowa

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:49:03 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Piotra Szewczyka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:50:18 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Śliza

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:51:10 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Rafała Talarka

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:52:15 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
  Oświadczenie majątkowe radnego Leszka Urawskiego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-06-01 08:53:00 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
 Oświadczenie majątkowe radnego Romana Ochnia-początek kadencji

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:48:22 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:38:44.
Data wprowadzenia: 2015-07-16 10:48:22
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl