Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"

STATUT KLUBU SPORTOWEGO PROMNIK GOŃCZYCE

KRS PROMNIK GOŃCZYCE

 oferta.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 10:09:12.
Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"2

oferta

 

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 15:57:42.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod nazwą "Aktywność fizyczna i profilaktyka zdrowotna receptą na sukces pogodnych seniorów" w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

 oferta Klubu Seniora Pogodni.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:33:36 | Data modyfikacji: 2017-09-21 08:38:50.
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu współpracy Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”

Formularz konsultacji

WYNIKI KONSULTACJI Projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:05:37 | Data modyfikacji: 2017-10-13 11:18:45.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-26 12:23:12 | Data modyfikacji: 2018-02-26 12:24:15.
Wyniki otwartego konkursu
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:21:33 | Data modyfikacji: 2018-02-26 12:24:15.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Klub Sportowy Stowarzyszenie „Promnik Gończyce” oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem „Start drużyny seniorskiej w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres obslugarady@sobolew.pl.

 oferta Klubu Sportowego Stowarzyszenie "Promnik Gończyce"

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:09:33 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:11:02.
Sprawozdanie z realizacji Programu z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2017r
 sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:04:08 | Data modyfikacji: 2018-08-14 09:07:49.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu współpracy Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE-NA 2019 R.

FORMULARZ KONSULTACJI

WYNIKI KONSULTACJI

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-25 10:56:15 | Data modyfikacji: 2018-10-25 11:00:30.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Kulturalnie POGODNI – wyjazd do teatru ROMA” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres obslugarady@sobolew.pl.

 oferta Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:55:50 | Data modyfikacji: 2018-10-25 11:00:30.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: POGODNY „FIT SENIOR” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres obslugarady@sobolew.pl.

 oferta Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:59:46 | Data modyfikacji: 2018-10-25 11:00:30.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2019 r.

Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zmian w tresci ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu-w dyscyplinie piłka nozna na terenie Gminy Sobolew w 2019 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:49:43 | Data modyfikacji: 2019-01-28 14:49:32.
Wyniki otwartego konkursu
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-02-28 12:22:13 | Data modyfikacji: 2019-01-28 14:49:32.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:41:06 | Data modyfikacji: 2019-01-28 14:49:32.
OGŁOSZENIE

Ogłaszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2020 r.”

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-10-11 16:20:29 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:20:29.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod nazwą "Działamy kulturalnie LOKALNIE dla mieszkańców Gminy Sobolew" w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariolakepka@sobolew.pl.

 Treść oferty Klubu Seniora "Pogodni"

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:30:50 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:20:29.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-07 11:17:02 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:20:29.
Wyniki otwartego konkursu
  Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-02-14 14:28:37 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:20:29.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2019 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:17:53 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:20:29.
Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:17:53
Opublikowane przez: Mariola Kępka