Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"

STATUT KLUBU SPORTOWEGO PROMNIK GOŃCZYCE

KRS PROMNIK GOŃCZYCE

 oferta.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 10:09:12.
Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"2

oferta

 

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 15:57:42.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod nazwą "Aktywność fizyczna i profilaktyka zdrowotna receptą na sukces pogodnych seniorów" w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

 oferta Klubu Seniora Pogodni.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:33:36 | Data modyfikacji: 2017-09-21 08:38:50.
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu współpracy Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”

Formularz konsultacji

WYNIKI KONSULTACJI Projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:05:37 | Data modyfikacji: 2017-10-13 11:18:45.
Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:05:37
Data modyfikacji: 2017-10-13 11:18:45
Opublikowane przez: Mariola Kępka