Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"

STATUT KLUBU SPORTOWEGO PROMNIK GOŃCZYCE

KRS PROMNIK GOŃCZYCE

 oferta.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-06-26 10:09:12.
Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego-Klub Sportowy Stowarzyszenie "Promnik
Gończyce"2

oferta

 

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2017-07-14 15:57:42.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod nazwą "Aktywność fizyczna i profilaktyka zdrowotna receptą na sukces pogodnych seniorów" w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

 oferta Klubu Seniora Pogodni.pdf

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-09-21 08:33:36 | Data modyfikacji: 2017-09-21 08:38:50.
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu współpracy Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.”

Formularz konsultacji

WYNIKI KONSULTACJI Projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-10-13 11:05:37 | Data modyfikacji: 2017-10-13 11:18:45.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-02-26 12:23:12 | Data modyfikacji: 2018-02-26 12:24:15.
Wyniki otwartego konkursu
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-04-03 15:21:33.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Klub Sportowy Stowarzyszenie „Promnik Gończyce” oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem „Start drużyny seniorskiej w rozgrywkach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Siedlcach” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres obslugarady@sobolew.pl.

 oferta Klubu Sportowego Stowarzyszenie "Promnik Gończyce"

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-02 10:09:33 | Data modyfikacji: 2018-07-02 10:11:02.
Sprawozdanie z realizacji Programu z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za 2017r
 sprawozdanie.pdf

Opublikowane przez: Monika Szymańska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 09:04:08 | Data modyfikacji: 2018-08-14 09:07:49.
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Programu współpracy Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE-NA 2019 R.

FORMULARZ KONSULTACJI

WYNIKI KONSULTACJI

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-10-25 10:56:15 | Data modyfikacji: 2018-10-25 11:00:30.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Kulturalnie POGODNI – wyjazd do teatru ROMA” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres obslugarady@sobolew.pl.

 oferta Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:55:50.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania publicznego pod tytułem: POGODNY „FIT SENIOR” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres obslugarady@sobolew.pl.

 oferta Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni”

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-11-09 13:59:46.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2019 r.

Zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zmian w tresci ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowrzechniania kultury fizycznej i sportu-w dyscyplinie piłka nozna na terenie Gminy Sobolew w 2019 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-01-23 14:49:43 | Data modyfikacji: 2019-01-28 14:49:32.
Wyniki otwartego konkursu
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-02-28 12:22:13.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-05-31 09:41:06.
OGŁOSZENIE

Ogłaszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2020 r.”

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-10-11 16:20:29 | Data modyfikacji: 2019-11-06 14:20:29.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod nazwą "Działamy kulturalnie LOKALNIE dla mieszkańców Gminy Sobolew" w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.).


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariolakepka@sobolew.pl.

 Treść oferty Klubu Seniora "Pogodni"

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-06 11:30:50.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-01-07 11:17:02.
Wyniki otwartego konkursu
  Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2020 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-02-14 14:28:37.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2019 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-05-13 15:17:53.
OGŁOSZENIE

Ogłaszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2021 r.”

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-10-16 09:45:26 | Data modyfikacji: 2020-11-13 09:41:21.

Oferta na "mały grant"


Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod tytułem „Komedia dla dorosłych pt. Dom Seniora” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.Treść ofert Klubu Seniora "Pogodni"

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-11-06 11:56:19 | Data modyfikacji: 2020-11-06 12:05:18.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-01-07 10:16:48 | Data modyfikacji: 2021-01-07 10:18:44.
Wyniki otwartego konkursu

Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2021 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-02-15 15:54:20 | Data modyfikacji: 2021-02-15 16:23:05.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2020 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-05-20 13:40:14 | Data modyfikacji: 2021-05-20 14:47:58.
Ogłoszenie

Ogłaszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2022 r.”

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:12:20 | Data modyfikacji: 2021-10-21 11:13:27.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod tytułem „Spektakl Bożonarodzeniowy” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.). 


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.Treść ofert Klubu Seniora "Pogodni"

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2021-11-10 10:21:23 | Data modyfikacji: 2021-11-10 10:22:10.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2022 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-01-11 12:14:31 | Data modyfikacji: 2022-01-11 12:29:18.
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2022 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-02-10 10:12:17.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2021 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-05-24 14:02:35.
Ogłoszenie konsultacji

Ogłaszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2023 r.”

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-09-16 15:36:58 | Data modyfikacji: 2022-09-16 15:39:16.
Oferta na "mały grant"

Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod tytułem spektakl teatralny „Mikołajkowa Przygoda” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.Treść ofert Klubu Seniora „Pogodni”

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2022-11-03 15:29:09 | Data modyfikacji: 2022-11-03 15:36:30.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.

Treść ogłoszenia o konkursie.docx

Treść ogłoszenia o konkursie.pdf

 ZARZĄDZENIE NR 6/2023 Wójta Gminy Sobolew z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-01-12 09:37:53 | Data modyfikacji: 2023-01-30 09:26:18.
Wyniki otwartego konkursu
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Sobolew w 2023 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-02-24 09:42:55.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Sobolew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2022 r.
 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-05-18 11:25:12.

Oferta 1/2023 na „mały grant”


Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodni” oferta na realizację zadania pod tytułem „Gminny Dzień Seniora” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.Treść ofert Klubu Seniora „Pogodni”

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-09-21 12:27:37.

Oferta 2/2023 na „mały grant”


Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew oferta na realizację zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia piłkarskiego dla rocznika 2016” w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.Treść ofert ZRYW Sobolew

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-09-21 12:28:29.

Oferta 3/2023 na „mały grant”


Wójt Gminy Sobolew informuje, że została złożona przez Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Sobolew oferta na realizację zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia piłkarskiego dla roczników 2017 i 2018/2019 w trybie uproszczonym, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w powyższym trybie określone zostały w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)


Uwagi dotyczące oferty można składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia, pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie ul. Rynek 1, 08- 460 Sobolew lub drogą elektroniczną na adres mariola.kepka@sobolew.pl.Treść ofert ZRYW Sobolew

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-09-21 12:28:52.
Ogłoszenie konsultacji

Ogłaszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na 2024 r.”

Formularz konsultacji

Wyniki konsultacji

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2023-09-26 13:25:12 | Data modyfikacji: 2023-11-02 12:49:08.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Sobolew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024.docx


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2024.pdf


Druk oferty.docx


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej


ZARZĄDZENIE NR 4/2023 Wójta Gminy Sobolew z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-01-12 11:03:25 | Data modyfikacji: 2024-01-16 08:57:21.
Wyniki otwartego konkursu
 Wójt Gminy Sobolew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2024-02-09 09:59:20.
Data wprowadzenia: 2024-02-09 09:59:20
Opublikowane przez: Mariola Kępka