Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Transmisje z obrad Rady Gminy w Sobolewie
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
° UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
° UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
° Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
° Projekt planu - linia 110kV
° Projekt planu - linia 400 kV
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne > Projekt planu - linia 400 kV strona główna 

Projekt planu - linia 400 kV
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 Tekst Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:02:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek planu załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:04:57 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:05:47, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek planu załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:07:36 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:08:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek planu załącznik nr 3
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:10:12 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:12:34, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek planu załącznik nr 4
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:15:10 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:17:01, wprowadzający: Mariola Kępka
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 Tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:18:47 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:19:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek nr 1
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:21:15 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:22:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek nr 2
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:24:07 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:25:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek nr 3
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:27:28 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:29:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rysunek nr 4
Data wprowadzenia informacji 2014-10-09 16:31:57 Informację zaktualizowano 2014-10-09 16:33:05, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku