BZP Ogłoszenie o zamówieniu 22.06.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-22 13:54:51.
 SIWZ z załącznikami 22.06.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-22 13:59:26 | Data modyfikacji: 2020-06-22 15:29:19.
 Załacznik nr 5 OPZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:00:40.
 Załącznik nr 6 Minimalne wymagania 22.06.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-22 14:07:33.
MODYFIKACJA SIWZ
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:57:22.
 Modyfikacja SIWZ 23.06.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-23 10:59:48.
 Zaktualizowane załączniki 1,2,3,4

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-23 11:01:05.
 Pytania i odpowiedzi 25.06.2020

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-25 16:26:37.
Aktualizacja SIWZ
 Aktualizacja SIWZ 25.06.20

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-25 16:29:17.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-29 14:17:39.
 BZP Zmiana terminu składania ofert 29.06.20r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-29 14:18:28.
 Modyfikacja SIWZ 29.06.20r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-29 14:43:49.
 Zaktualizowany załącznik nr 7 Wzór umowy

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-06-29 14:45:47.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 7.07.20r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:55:47.

Zobacz:
 Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce” .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-VII części) .  Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew: Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W – ul. Leszowa w miejscowości Sobolew. .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie .  Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- II postępowanie .  Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - II postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- III postępowanie .  Budowa boiska sportowego w Gończycach- II postępowanie .  Rozwój e-usług w gminie Sobolew- II postępowanie .   Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce- IV postępowanie .  Modernizacja drogi w Nowej Krępie .  Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2021/2022 .   „Dostawa wraz z montażem urządzeń skateparku w gminie Sobolew” .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na 6 Części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych niewymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 .  Przebudowa 2 odcinków dróg w miejscowości Sobolew- ul. Klonowej i ul. Lipowej . 
Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:55:47
Opublikowane przez: Agata Kostecka