Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe

 Jan Tywanek - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 08:58:15.
 Grażyna Napora - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 13:57:16.
  Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:04:12.
 Zdzisława Kurek - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:18:36.
 Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:23:56.
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:28:50.
  Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:29:59.
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:31:04.
 Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:33:25.
 Longina Głowala- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:36:29.
 Krzysztof Szostak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 13:59:04.
 Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:38:40.
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-08-03 09:41:00.
 Ewa Szaniawska - Główny Księgowy Jednostek Oświatowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:13:47.

Zobacz:
 Wójta Gminy .  Przewodniczącego Rady Gminy .  Radnych Rady Gminy .  Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe . 
Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:13:47
Opublikowane przez: Mariola Kępka