za 2014

 Jan Tywanek - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:38:04.
 Grażyna Napora - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:39:15.
 Iwona Rosłaniec - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:46:38.
 Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:51:18.
 Zdzisława Kurek - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:54:30 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:59:41.
 Ewa Szaniawska - Główny Księgowy Jednostek Oświatowych

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:57:27 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:59:41.
 Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:58:42 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:59:41.
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:04:07 | Data modyfikacji: 2016-03-11 12:59:41.
 Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:10:47 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:11:52.
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:18:20 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:11:52.
 Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:21:29 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:11:52.
 Dorota Wiśnicka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:23:14 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:11:52.
 Krzysztof Szostak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:24:36 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:11:52.
 Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:25:53 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:11:52.
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:26:56 | Data modyfikacji: 2016-03-14 13:11:52.
Data wprowadzenia: 2016-03-14 13:26:56
Opublikowane przez: Mariola Kępka