bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew
 SWIZ z załącznikami 1-7
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:06:54, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:08:51, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 7 Przedmiar
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:10:58 Informację zaktualizowano 2018-02-13 16:15:49, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zał. 8 Kosztorys
Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 16:11:25 Informację zaktualizowano 2018-02-14 10:36:01, wprowadzający: Małgorzata Gazda
ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:38:10 Informację zaktualizowano 2018-06-07 14:50:56, wprowadzający: Agata Kostecka
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:42:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 14.02.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 13:48:42, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie SWIZ i i ogłoszenia o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:38:28, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 7
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:40:29 Informację zaktualizowano 2018-02-27 15:47:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 KOSZTOTYS ZAKTUALIZOWANY ZAŁĄCZNIK NR 8
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:41:41, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 FORMULARZ OFERTOWY ZAKTUALIZOWANY
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:42:53, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:46:13, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 27.02.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-02-27 15:58:09, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2018-03-02 14:59:52 Informację zaktualizowano 2018-03-02 15:03:16, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 5.03.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 14:32:21 Informację zaktualizowano 2018-03-05 14:33:36, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU 5.03.2018r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-05 15:25:56, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 7.03.18r
Data wprowadzenia informacji 2018-03-07 15:45:36 Informację zaktualizowano 2018-03-07 15:46:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2018-04-09 12:02:14 Informację zaktualizowano 2018-04-09 12:04:47, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl