bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew strona główna 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:50:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:52:24, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 8 Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:53:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 9 Projekt Budowlany
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:55:22 Informację zaktualizowano 2017-07-21 12:57:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 10 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 12:55:43, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Informacja z otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-08-08 11:30:07 Informację zaktualizowano 2017-08-08 11:31:10, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 14:19:39 Informację zaktualizowano 2017-08-21 14:20:34, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2017-09-19 14:36:22, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl