bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m strona główna 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m
 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 15:11:09 Informację zaktualizowano 2016-02-24 15:12:44, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 15:11:50, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 15:14:29, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik nr 11 do SIWZ Kosztorys ofertowy
Data wprowadzenia informacji 2016-02-24 15:16:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 12:18:48, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2016-05-16 15:37:33, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl