bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI >  Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew strona główna 

Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew
  Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 15:54:04, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 15:54:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 1a i 1 c do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 15:55:41 Informację zaktualizowano 2015-05-15 15:57:06, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Załącznik Nr 1b do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-05-15 15:59:14 Informację zaktualizowano 2015-05-15 16:00:46, wprowadzający: Małgorzata Gazda
UWAGA ????
 Modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 12:13:45, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 12:14:39, wprowadzający: Małgorzata Gazda
 Zapytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2015-05-26 12:15:23, wprowadzający: Małgorzata Gazda
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 13:04:27, wprowadzający: Małgorzata Gazda
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data wprowadzenia informacji 2015-07-16 10:50:57, wprowadzający: Małgorzata Gazda

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl