bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Gospodarka odpadami
 UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 09:51:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 09:54:53 Informację zaktualizowano 2017-10-10 10:01:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 09:52:28 Informację zaktualizowano 2017-10-10 10:00:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XIX/121/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 09:53:55 Informację zaktualizowano 2017-10-10 10:00:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:05:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/137/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:15:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XX/138/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:18:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. zamieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:19:30, wprowadzający: Mariola Kępka
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR DEKLARACJI
 wzór deklaracji
Data wprowadzenia informacji 2017-10-10 10:24:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOBOLEW ZA ROK 2017
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 10:50:38 Informację zaktualizowano 2018-04-30 10:52:33, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   2011
   2012
   2013
   Gospodarka odpadami
   2014
   Podatki 2015
   Podatki 2016
   Podatki 2017
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl