bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI strona główna 

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   ZAPYTANIA OFERTOWE 2024
   PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2023
    ZAPYTANIA OFERTOWE 2023
   ZAPYTANIA OFERTOWE 2022
   PRZETARGI - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2022
   ZAPYTANIA OFERTOWE 2021
   PRZETARGI 2021
   PRZETARGI 2020
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl