bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223) strona główna 

Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:41:07.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:42:35.
 Załącznik nr 1 Oferta

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:44:45 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:51:17.
 Załącznik nr 2 Oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:46:41 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:51:42.
 Załącznik nr 3 Oświadczenie

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:47:34 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:51:59.
 Załącznik nr 4 Umowa

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:48:28 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 5 Wykaz

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:50:46 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 6 Informacja

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:55:54 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 7 Przedmiar

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:56:57 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 8 Dokumentacja Techniczna

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 15:58:17 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 8 Dokumentacja Techniczna cz II

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:03:14 | Data modyfikacji: 2017-09-08 15:54:31.
 Załącznik nr 9 Specyfikacja Techniczna

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-08 16:05:33 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:07:43.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:32:58 | Data modyfikacji: 2017-09-08 16:07:43.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2017-09-25 15:32:58
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl