bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew strona główna 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:50:34.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:52:24.
 Załącznik Nr 8 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:53:45.
 Załącznik Nr 9 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:55:22 | Data modyfikacji: 2017-07-21 12:57:45.
 Załącznik Nr 10 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 12:55:43 | Data modyfikacji: 2017-07-21 12:57:45.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-08 11:30:07 | Data modyfikacji: 2017-08-08 11:31:10.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-08-21 14:19:39 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:20:34.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:36:22 | Data modyfikacji: 2017-08-21 14:20:34.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2017-09-19 14:36:22
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl