bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I strona główna 

Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:04:24.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:06:29.
 Załącznik Nr 10 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:07:24.
 Załącznik Nr 11 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:08:19 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
 Załącznik Nr 12 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:09:27 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
  Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-23 11:09:00 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
UWAGA ????????? ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT
 Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-25 12:55:55 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-25 13:01:01 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
 Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:16:36 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
 Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-30 11:17:46 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
 Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-02 15:32:02 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-06-27 15:24:32 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:09:08 | Data modyfikacji: 2016-05-16 14:11:29.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:09:08
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl