bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew strona główna 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:34:35.
  SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:35:20.
 Załącznik Nr 10 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:37:32.
 Załącznik Nr 11 Projekt Budowlany

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:40:55 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.
 Załącznik Nr 12 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-08 14:48:36 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.
  Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-09 15:46:50 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.
  Zapytania do SIWZ 2

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-15 13:15:11 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.
 Zapytania do SIWZ 3

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-16 10:58:12 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.
 Modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-03-18 14:13:03 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-04-14 15:21:15 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2016-05-23 16:23:34 | Data modyfikacji: 2016-03-08 14:42:20.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2016-05-23 16:23:34
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl