bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI >  Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew strona główna 

Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-23 13:52:42 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:14:01.
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:08:11 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:14:01.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:12:28 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:14:01.
 Załącznik nr 10 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:15:23 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:14:01.
 Załącznik nr 11 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-03-23 14:16:29 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:14:01.
WYBÓR OFERTY
  Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-04-20 16:10:23 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:14:01.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:47:51 | Data modyfikacji: 2015-03-23 14:14:01.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2015-05-04 14:47:51
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl