bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Projekt planu - linia 110kV
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Tekst Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:53:40, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek planu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:54:22 Informację zaktualizowano 2014-12-29 09:02:21, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek planu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:56:05, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek planu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:56:57 Informację zaktualizowano 2014-12-29 09:04:11, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek planu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:57:17, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek planu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:58:04, wprowadzający: Mariola Kępka
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:59:02 Informację zaktualizowano 2014-12-29 09:09:46, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:59:36 Informację zaktualizowano 2014-12-29 09:11:04, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 08:59:56, wprowadzający: Mariola Kępka
  Rysunek
Data wprowadzenia informacji 2014-12-29 09:00:33 Informację zaktualizowano 2014-12-29 09:12:12, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Projekt planu - linia 110kV
   Projekt planu - linia 400 kV
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl