Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Sobolew  www.sobolew.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy w Sobolewie
Komisje
Oświadczenia majątkowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały i protokoły
Podatki i opłaty
WYBORY
Plan rozwoju lokalnego
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie
Zagospodarowanie przestrzenne
° UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
° UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
° Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
° Projekt planu - linia 110kV
° Projekt planu - linia 400 kV
Sprawdź stan sprawy
Inne
Jednostki organizacyjne
PRZETARGI
BUDŻET
Ogłoszenia
ZAPROSZENIA NA SESJĘ
RODO
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów
EKOPORTAL
Program usuwania azbestu
PETYCJE
Rejestry i ewidencje
Centralny rejestr umów
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne > UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew strona główna 

UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
 UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 12:55:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 – tekst Studium
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 12:56:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uwarunkowania przyrodnicze do Załącznik nr 1 – tekst Studium
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 12:58:58 Informację zaktualizowano 2015-01-20 13:00:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uwarunkowania kulturowe do Załącznik nr 1 – tekst Studium
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 13:01:12 Informację zaktualizowano 2015-01-20 13:02:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uwarunkowania komunikacja do Załącznik nr 1 – tekst Studium
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 13:03:47 Informację zaktualizowano 2015-01-20 13:04:31, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uwarunkowania infrastruktura do Załącznik nr 1 – tekst Studium
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 13:05:45 Informację zaktualizowano 2015-01-20 13:06:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uwarunkowania rysunek zbiorczy do Załącznik nr 1 – tekst Studium
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 13:08:56 Informację zaktualizowano 2015-01-20 13:09:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 – rysunek Studium
Data wprowadzenia informacji 2015-01-20 13:11:55 Informację zaktualizowano 2015-01-20 13:12:42, wprowadzający: Mariola Kępka
wersja do druku