bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
 UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:55:05.
 Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:56:40.
 Uwarunkowania przyrodnicze do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:58:58 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:00:03.
 Uwarunkowania kulturowe do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:01:12 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:02:24.
 Uwarunkowania komunikacja do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:03:47 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:04:31.
 Uwarunkowania infrastruktura do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:05:45 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:06:40.
 Uwarunkowania rysunek zbiorczy do Załącznik nr 1 – tekst Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:08:56 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:09:51.
 Załącznik nr 2 – rysunek Studium

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:11:55 | Data modyfikacji: 2015-01-20 13:12:42.

Zobacz:
   UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy
   UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew
   Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej
   Projekt planu - linia 110kV
   Projekt planu - linia 400 kV
Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:11:55
Data modyfikacji: 2015-01-20 13:12:42
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl