Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej

 Uchwała wraz z tekstem planu miejscowego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:42:53 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.
  Załącznik Nr 1 do uchwały XXXVI/192/2006 - Rysunek planu

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:46:06 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.
  Załącznik Nr 2 do uchwały XXXVI/192/2006

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:47:12 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.
  Załącznik Nr 3 do uchwały XXXVI/192/2006

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:48:07 | Data modyfikacji: 2015-01-20 12:43:50.
Data wprowadzenia: 2015-01-20 12:48:07
Opublikowane przez: Mariola Kępka