bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Oświadczenia majątkowe > Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe strona główna 

Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe
 Jan Tywanek - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:40:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Grażyna Napora - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:46:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:47:30, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zdzisława Kurek - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 13:56:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:01:15, wprowadzający: Mariola Kępka
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:03:10, wprowadzający: Mariola Kępka
 Ewa Szaniawska - Główny Księgowy Referatu Oświaty
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:10:56, wprowadzający: Mariola Kępka
 Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:16:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:18:17, wprowadzający: Mariola Kępka
 Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:20:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Longina Głowala- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:38:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:53:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2017-07-07 14:58:07, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   za 2014
   za 2015
   za 2016
   Za 2017
   Koniec kadencji 2014-2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl