bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXVI strona główna 

SESJA XXVI
 UCHWAŁA NR XXVI/185/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:12:20 Informację zaktualizowano 2017-05-16 11:14:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/186/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2017 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:16:48 Informację zaktualizowano 2017-05-16 11:15:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/187/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:38:55 Informację zaktualizowano 2017-05-16 11:16:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok budżetowy 2017.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:40:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:45:02 Informację zaktualizowano 2017-05-16 11:24:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/190/2017 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 11:00:48, wprowadzający: Mariola Kępka
  Uchwała Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2017– 2022.
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 11:05:20 Informację zaktualizowano 2017-05-16 11:19:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVI/192/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2017 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 11:07:09 Informację zaktualizowano 2017-05-16 11:20:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXVI/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-05-19 10:16:48, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl