bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA VIII strona główna 

SESJA VIII
 UCHWAŁA NR VIII/35/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Sobolew i Przyłęk gmina Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:36:42 Informację zaktualizowano 2015-05-19 08:38:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobolew, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:45:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:49:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/38/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie rozwiązania Klubu Radnych „Wspólna Gmina”.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:52:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:56:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/40/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 08:59:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/41/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:01:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:05:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia kierunku rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:08:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rozstrzygnięcie nadzoru
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:10:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zgłoszenia wniosku o nadanie tytułu honorowego – „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego”.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:15:06, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:18:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:21:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:22:50, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:25:40 Informację zaktualizowano 2015-05-19 09:28:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:31:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2015– 2022
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:34:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/47/2015 z dn. 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:38:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/47/2015 z dn. 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:53:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 09:55:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2015 rok.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:00:36, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. nr 1 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:34:53, wprowadzający: Mariola Kępka
 Zał. nr 2 do UCHWAŁY Nr VIII/48/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:36:21, wprowadzający: Mariola Kępka
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:38:41, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:39:57, wprowadzający: Mariola Kępka
 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr VIII/48/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:49:00, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/49/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobolew na rok 2015”.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:51:58, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VIII/50/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Sobolew I.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 10:57:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 Rozstrzygnięcie nadzoru
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 11:15:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym Rady Gminy w Sobolewie – umowy o pracę.
Data wprowadzenia informacji 2015-05-19 11:16:59, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr VIII/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 15:29:45, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl