bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA VI strona główna 

SESJA VI
 UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:36:24 Informację zaktualizowano 2015-03-05 13:08:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VI/21/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:37:40, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/21/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:43:05, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/21/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:44:22, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/21/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:45:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/21/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:46:13, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VI/22/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:47:35, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr VI/22/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:49:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VI/23/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych na terenie Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:51:08, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr VI/24/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:52:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:53:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:54:37, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:55:49, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:57:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr VI/27/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:58:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 12:59:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.
Data wprowadzenia informacji 2015-03-05 13:00:23, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr VI/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-04-02 11:46:13, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl