bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XXVIII strona główna 

SESJA XXVIII
 UCHWAŁA NR XXVIII/222/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym - - nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:07:20, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/223/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:10:03, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/223/2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:11:24, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/224/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:14:26, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:15:11, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:15:54, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:16:44, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/224/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:17:43, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/225/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy w Sobolewie na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:19:21, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/225/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:20:16, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/226/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:21:09, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/227/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:22:02, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/228/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:22:52, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały nr XXVIII/228/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:24:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/229/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sobolew na 2014 r.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:25:55, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/229/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:26:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/230/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:27:45, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/231/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:28:39, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/232/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości budynkowej.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:29:28, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XXVIII/233/2014 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-05 21:30:33, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XXVIII/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 10:00:43, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl