bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XVI strona główna 

SESJA XVI
 UCHWAŁA Nr XVI/101/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 14:47:25, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik do uchwały Nr XVI/101/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-08 14:44:38 Informację zaktualizowano 2012-11-08 15:31:14, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVI/102/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 14:50:38, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XVI/103/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 14:59:10 Informację zaktualizowano 2012-11-08 15:24:04, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA NR XVI/104/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 wrzesień 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 15:01:29, wprowadzający: Mariola Kępka
 UCHWAŁA Nr XVI/105/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-23 15:10:01, wprowadzający: Mariola Kępka
 U C H W A Ł A Nr XVI/106/2012 Rady Gminy w Sobolewie w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2012 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:00:18, wprowadzający: Mariola Kępka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/106/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:02:29 Informację zaktualizowano 2012-10-24 10:04:51, wprowadzający: Mariola Kępka
 Uchwała Nr XVI/107/2012 Rady Gminy Sobolew z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2012 – 2017.
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:07:32, wprowadzający: Mariola Kępka
 Wieloletnia Prognoza Finansowa
Data wprowadzenia informacji 2012-10-24 10:09:27, wprowadzający: Mariola Kępka
 Protokół Nr XVI/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 09:43:43, wprowadzający: Mariola Kępka

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl