bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > Sesja XXXI strona główna 

Sesja XXXI
 Uchwała Nr XXXI/173/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej przez Gminę Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:07:07, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/174/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:09:05, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/175/2010 rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:10:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik do Uchwały Nr XXXI/175/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:11:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/176/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Gminy Sobolew oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:18:26, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/177/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:20:13, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXXI/177/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:20:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/178/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przystapienia Gminy Sobolew do projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej” Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:30:49, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załacznik do uchwały Nr XXXI/178/2010
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:42:48, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXXI/179/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2010 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-22 11:44:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl