sesja XX

 Nr XX/110/2004 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 10:06:23.
 Nr XX/111/2004 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drzewa

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 10:09:29.
 Nr XX/112/2004 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 10:13:51.
 Nr XX/113/2004 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 10:20:08.
 Nr XX/114/2004 w sprawie wysokości podatku od posiadanych psów

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 10:24:29.
 Nr XX/115/2004 w sprawie zwolnień z podatku od posiadanych psów

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 10:28:09.
 Nr XX/116/2004 w sprawie określenia opłaty targowej na targowisku w Sobolewie

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 10:40:30.
 Nr XX/117/2004 w sprawie określenia opłaty miejscowej na terenie gminy Sobolew

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 11:32:15.
 Nr XX/118/2004 w sprawie poboru podatków na terenie gminy Sobolew

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 11:39:46.
 Nr XX/119/2004 w sprawie stawek opłat za usługi w zakresie usuwania....

Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2005-01-27 11:48:47.

Zobacz:
 sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXIV .  sesja XXVI .  sesja XVIII .  sesja XXX .  sesja XXXI . 
Data wprowadzenia: 2005-01-27 11:48:47
Opublikowane przez: Jolanta Włodarczyk