Rok 2020

Petycja nr 1/2020

Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne

 

Imię i Nazwisko lub
nazwa podmiotu wnoszącego petycje
Polska Wolna od 5G
Przedmiot petycji Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne
Data złożenia petycji 24.03.2020
Przewidywany termin załatwienia petycji zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

Kopia petycji 1/2020

Odpowiedź na petycję 1/2020

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-04-01 09:05:45 | Data modyfikacji: 2020-05-12 10:50:04.
Petycja nr 2/2020

Petycja nr 2/2020 w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję Renata Sutor- Adwokat
Przedmiot petycji Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
Data złożenia petycji 01.06.2020
Przewidywany termin załatwienia petycji zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 Kopia petycji 2/2020

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:12:17 | Data modyfikacji: 2020-06-03 11:20:06.
Data wprowadzenia: 2020-06-03 11:12:17
Data modyfikacji: 2020-06-03 11:20:06
Opublikowane przez: Mariola Kępka