ZAPYTANIE OFERTOWE -Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 858/1 w Sobolewie

 Zapytanie ofertowe z 02.03.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:47:16 | Data modyfikacji: 2020-03-02 15:52:51.
 Załącznik nr 1 Przedmiar robót 2.03.2020

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:49:28 | Data modyfikacji: 2020-03-02 15:52:56.
 Formularz ofertowy 2.03.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:51:37 | Data modyfikacji: 2020-03-02 15:53:01.
 Zbiorcze zestawienie ofert z 06.03.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-03-06 17:08:50 | Data modyfikacji: 2020-03-06 17:10:07.

Zobacz:
 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 496 w Chotyni .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 426 w Ostrożeniu Drugim .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 914 w Gończycach .  Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie .  Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew - II postępowanie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 164/1 w Przyłęku .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Sosnowej w Sobolewie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 382 w Sobolewie .  Modernizacja drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy .  Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz -Grabniak (działka nr ewid. 1405) .  ZAPYTANIE OFERTOWE -Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 858/1 w Sobolewie .  Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” . 
Data wprowadzenia: 2020-03-06 17:08:50
Data modyfikacji: 2020-03-06 17:10:07
Opublikowane przez: Agata Kostecka