Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz -Grabniak (działka nr ewid. 1405)

 BZP Ogłoszenie o zamówieniu 13.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:56:48 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:05:37.
 SIWZ z 13.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:58:46 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:04:36.
 Załącznik nr 1 Przedmiar robót 13.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 16:01:19 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:05:19.
 Załącznika nr 2-3a Formularz ofertowy i Oświadczenia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 16:03:12 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:04:48.

Zobacz:
 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 496 w Chotyni .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 426 w Ostrożeniu Drugim .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 914 w Gończycach .  Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie .  Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew - II postępowanie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 164/1 w Przyłęku .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Sosnowej w Sobolewie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 382 w Sobolewie .  Modernizacja drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy .  Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz -Grabniak (działka nr ewid. 1405) . 
Data wprowadzenia: 2020-02-13 16:03:12
Data modyfikacji: 2020-02-13 16:04:48
Opublikowane przez: Agata Kostecka