Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz -Grabniak (działka nr ewid. 1405)

 BZP Ogłoszenie o zamówieniu 13.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:56:48 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:05:37.
 SIWZ z 13.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:58:46 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:04:36.
 Załącznik nr 1 Przedmiar robót 13.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 16:01:19 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:05:19.
 Załącznika nr 2-3a Formularz ofertowy i Oświadczenia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 16:03:12 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:04:48.
ZMIANA SIWZ
 Zmiana SIWZ z dnia 21.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-21 11:31:34 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:04:48.
 Pytania do SIWZ_Odpowiedz z 21.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-21 11:32:56 | Data modyfikacji: 2020-02-13 16:04:48.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:41:27 | Data modyfikacji: 2020-02-28 14:42:51.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.03.2020rr

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:44:15 | Data modyfikacji: 2020-03-27 15:46:43.

Zobacz:
 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 496 w Chotyni .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 426 w Ostrożeniu Drugim .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 914 w Gończycach .  Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie .  Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew - II postępowanie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 164/1 w Przyłęku .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Sosnowej w Sobolewie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 382 w Sobolewie .  Modernizacja drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy .  Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz -Grabniak (działka nr ewid. 1405) .  Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” .  ZAPYTANIE OFERTOWE -Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 858/1 w Sobolewie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” .  Przebudowa ul. O. Błachnio, ul. Lipowej i ul. 3 go Maja w Sobolewie .  ZAPYTANIE W CELU ROZEZNANIA RYNKU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie”. .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ul. Słonecznej na działce nr 2806 w Sobolewie .  Termomodernizacja budynku edukacyjnego w gminie Sobolew  .  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej”. .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew w podziale na 6 części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na części 3,4,5,6,7 .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 z terenu gminy Sobolew . 
Data wprowadzenia: 2020-03-27 15:44:15
Data modyfikacji: 2020-03-27 15:46:43
Opublikowane przez: Agata Kostecka