Modernizacja drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy

 BZP Ogłoszenie o zamówieniu 13.02.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:38:39 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:44.
 SIWZ z 13.02.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:42:04 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:49.
 Załącznik nr 1 Przedmiar robót 13.02.2020rr

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:46:22 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:53.
 Załącznik nr 2-3a do SIWZ Formularz ofertowy i oświadczenia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:48:53 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:57.

Zobacz:
 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 496 w Chotyni .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 426 w Ostrożeniu Drugim .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 914 w Gończycach .  Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie .  Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew - II postępowanie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 164/1 w Przyłęku .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Sosnowej w Sobolewie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 382 w Sobolewie .  Modernizacja drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy .  Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz -Grabniak (działka nr ewid. 1405) . 
Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:48:53
Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:57
Opublikowane przez: Agata Kostecka