BZP Ogłoszenie o zamówieniu 13.02.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:38:39 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:44.
 SIWZ z 13.02.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:42:04 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:49.
 Załącznik nr 1 Przedmiar robót 13.02.2020rr

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:46:22 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:53.
 Załącznik nr 2-3a do SIWZ Formularz ofertowy i oświadczenia

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:48:53 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:41:57.
ZMIANA SIWZ
 Zmiana SIWZ z dn 21.02.2020r

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-21 11:24:38 | Data modyfikacji: 2020-02-21 11:25:47.
 Pytania do SIWZ_Odpowiedz z 21.02.2020r.

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-21 11:28:52.
 Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-02-28 14:38:37 | Data modyfikacji: 2020-02-28 14:40:28.
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.03.2020rr

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:39:04 | Data modyfikacji: 2020-03-10 15:40:49.

Zobacz:
 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 496 w m. Chotynia .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 426 w Ostrożeniu Drugim .  Przebudowa drogi gminnej na działce nr 914 w Gończycach .  Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie .  Dostawa kruszywa na modernizację, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew - II postępowanie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 164/1 w Przyłęku .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Sosnowej w Sobolewie .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 382 w Sobolewie .  Modernizacja drogi gminnej na działce nr 251 w miejscowości Kobusy .  Modernizacja drogi gminnej nr 131134W w miejscowości Godzisz -Grabniak (działka nr ewid. 1405) .  ZAPYTANIE OFERTOWE -Przebudowa ulicy Brzozowej na działce nr 858/1 w Sobolewie .  Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Odłowienie i transport bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku, sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt” .  Przebudowa ul. O. Błachnio, ul. Lipowej i ul. 3 go Maja w Sobolewie .  ZAPYTANIE W CELU ROZEZNANIA RYNKU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie”. .  ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa ul. Słonecznej na działce nr 2806 w Sobolewie .  Termomodernizacja budynku edukacyjnego w gminie Sobolew  .  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie - opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej”. .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew w podziale na 6 części .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew - w podziale na części 3,4,5,6,7 .  Zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wymienionych w innych podgrupach o kodzie 20 03 99 z terenu gminy Sobolew .  ZAPYTANIE OFERTOWE - w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 200 000,00 zł .  ZAPYTANIE OFERTOWE - w sprawie udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 856 611,00,00 zł .  Modernizacja boiska sportowegow Sobolewie .  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2020/2021 .  Zakup samochodu dla OSP Kownacica .  Zakup samochodu dla OSP Kownacica - II postępowanie .  Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Sobolew .   Przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew ( I-V części) .  Dostawa kruszywa na modernizacje, remont i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew w 2021r . 
Data wprowadzenia: 2020-03-10 15:39:04
Data modyfikacji: 2020-03-10 15:40:49
Opublikowane przez: Agata Kostecka