UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:19:28.
 UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Sobolew będzie przysługiwała dieta oraz określenia wysokości tej diety.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:23:13.
 UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:26:36.
 UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:37:05.
 Protokół Nr IV.2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:56:34 | Data modyfikacji: 2019-07-17 14:09:45.

Zobacz:
 SESJA I .  SESJA II .  SESJA III .  SESJA IV .  SESJA V .  SESJA VI .  SESJA VII .  SESJA VIII .  SESJA IX .  SESJA X .  SESJA XI .  SESJA XII .  SESJA XIII .  SESJA XIV .  SESJA XV .  SESJA XVI .  SESJA XVII .  SESJA XVIII .  SESJA XIX .  SESJA XX .  SESJA XXI .  SESJA XXII .  SESJA XXIII .  SESJA XXIV .  SESJA XXV .  SESJA XXVI .  SESJA XXVII .  SESJA XXVIII .  SESJA XXIX .  SESJA XXX . 
Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:56:34
Data modyfikacji: 2019-07-17 14:09:45
Opublikowane przez: Mariola Kępka