Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe

 Jan Tywanek - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:30:40.
  Grażyna Napora - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:31:57.
 Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:33:11.
  Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:35:02.
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:36:55.
  Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:38:29.
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:39:52.
  Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:40:49.
 Longina Głowala- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:41:53.
  Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:43:32.
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:44:34.

Zobacz:
  Wójta Gminy .   Przewodniczącego Rady Gminy .   Radnych Rady Gminy .   Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe . 
Data wprowadzenia: 2018-07-19 10:44:34
Opublikowane przez: Mariola Kępka