Jan Tywanek - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:40:37.
 Grażyna Napora - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:46:15.
 Anna Gładysz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:47:30.
 Zdzisława Kurek - Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 13:56:36.
 Elżbieta Radziej - Kierownik Gminnego Domu Kultury

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:01:15.
 Anna Kazimierak - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:03:10.
 Ewa Szaniawska - Główny Księgowy Referatu Oświaty

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:10:56.
 Barbara Łukasik - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Anielowie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:16:09.
 Bogdan Maraszek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu Drugim

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:18:17.
 Danuta Proczek - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:20:53.
 Longina Głowala- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:38:58.
 Krzysztof Łapacz - Dyrektor Zespołu Szkół w Sobolewie

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:53:04.
 Marcin Maraszek - Dyrektor Zespołu Szkół w Gończycach

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:58:07.

Zobacz:
 Wójta Gminy  .  Przewodniczącego Rady Gminy .  Radnych Rady Gminy .  Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe . 
Data wprowadzenia: 2017-07-07 14:58:07
Opublikowane przez: Mariola Kępka