Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:11:57.
 SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:12:43.
 Załącznik Nr 10 Program funkcjonalno użytkowy

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:14:09.
 Załącznik Nr 11 Raport z konsultacji indywidualnych

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:17:17.
 Załącznik Nr 12 Lista instalacji – wizualizacja

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:18:54 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:21:04.
 Załącznik Nr 13 Kosztorys uproszczony

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:22:38 | Data modyfikacji: 2015-09-08 15:32:11.
 Załącznik Nr 14 Parametry techniczne paneli fotowoltaicznych

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-08 15:34:05.
MODYFIKACJA SIWZ
 Modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:09:50.
 Załącznik nr 14 do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH – po modyfikacja SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:10:40.
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia
16.09.2015
 Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:36:55.
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 16.09.2015 r.

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:39:40.
 Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:40:40.
  Zapytania do SIWZ

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-21 11:59:27.
UWAGA ???????? MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015
 MODYFIKACJA SIWZ z dnia 22.09.2015

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:07:54.
 Załącznik nr 1 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:08:44.
 Załącznik nr 2 do Modyfikacja SIWZ z dnia 22.09.2015

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:10:06.
UWAGA ???????? ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
25.09.2015 r.
 Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:11:44.
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:13:09.
WYBÓR OFERTY
 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:45:16.
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikowane przez: Małgorzata Gazda | Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:32:14.

Zobacz:
 Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew  .   .   Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew .  Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew  .   Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew .  Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia .  Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej  .  Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235  .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0  .  Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m  .  Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/2016 .  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+230 .  Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m  .  Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m  .  Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312  .  Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew .  Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE  .  Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m .  Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m .  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  .  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE  .  Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie . 
Data wprowadzenia: 2015-10-07 12:32:14
Opublikowane przez: Małgorzata Gazda