Projekt planu - linia 400 kV

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 Tekst Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:02:43.
 Rysunek planu załącznik nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:04:57 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:05:47.
 Rysunek planu załącznik nr 2

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:07:36 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:08:22.
 Rysunek planu załącznik nr 3

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:10:12 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:12:34.
 Rysunek planu załącznik nr 4

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:15:10 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:17:01.
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 Tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:18:47 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:19:43.
 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:21:15 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:22:22.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:24:07 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:25:09.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:27:28 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:29:53.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:31:57 | Data modyfikacji: 2014-10-09 16:33:05.
Data wprowadzenia: 2014-10-09 16:31:57
Data modyfikacji: 2014-10-09 16:33:05
Opublikowane przez: Mariola Kępka