L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI 201618206
2Rada16923
3Uchwały i protokoły14752
4Wójt Gminy14211
5Dane12329
6PRZETARGI12291
7PRZETARGI 201711991
8Sekretarz Gminy10718
9Jednostki organizacyjne10439
10Przewodniczący Rady10353
11Podatki i opłaty10337
12Komisje10307
13Redakcja10159
14Skarbnik Gminy9677
15Rejestr zmian9519
16Centralny rejestr umów8756
17Statut8742
18Plan rozwoju lokalnego8705
19Rejestry i ewidencje8600
20PRZETARGI 2015 8285
21Wyszukiwarka8194
22Regulamin8111
23Instrukcja obsługi7543
24WYBORY7268
25EKOPORTAL7208
26Sprawdź stan sprawy6916
27Elektroniczna Skrzynka Podawcza6141
28Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie5769
29pozostałe jednostki5468
30Dziennik Ustaw5305
31szkolnictwo publiczne5292
32KADENCJA 2010 - 2014 5201
33jednostki pomocnicze5002
34sołectwa4756
35Komisja Rewizyjna4363
36Oświaty, Kultury i Sportu4362
37Budżetu i Finansów4275
38Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska4248
39Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa4150
40rok 20043996
41Wybory samorządowe 20143919
42rok 20053540
43rok 20033537
44rok 20023505
45rok 20073436
46KADENCJA 2014 - 2018 3359
47rok 20063312
48ośr pom społecznej3285
49Wybory samorządowe 20103151
50rok 20093127
51rok 20083052
52ośrodki zdrowia2803
53biblioteki2775
54rok 20102730
55Kontrole zewnętrzne2637
56sesja I2622
57sesja XX2591
58sesja XXI2575
59sesja XXVII2566
60sesja XXXVI2471
61sesja XXXV2459
62Projekt planu - linia 400 kV 2448
63sesja III2433
64SESJA II2432
65sesja XIX2427
66sesja III2420
67Budżet 20102419
68sesja XXIV2406
69sesja II2383
70Budżet 20112367
71sesja XXXII2362
72sesja XVI2362
73SESJA XXIII2343
74sesja XXXIV2336
75sesja XXX2334
76sesja XV2333
77sesja XI2323
78sesja XIII2320
79sesja XVII2315
80Sesja XI2314
81Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku2313
82SESJA I2310
83Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok2306
84sesja XVIII2303
85SESJA III2295
86sesja IV2288
87Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 20112278
88Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 20132265
89Oświadczenia majątkowe2259
90SESJA IV2257
91SESJA VII2250
92SESJA XX2247
93sesja XXVI2232
94SESJA V2230
95sesja VI2218
96sesja IX2213
9720122211
9820112208
99I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew 2204
100Gospodarka odpadami2200
101SESJA VI2200
102sesja VII2185
103sesja XIV2179
104sesja XXXI2175
105sesja VIII2161
106SESJA XXI2156
107sesja XV2143
108sesja XII2134
109sesja XIII2134
11020132113
111SESJA XVI2106
112Sesja XXIII2097
113SESJA XIII2094
114° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok2093
115Budżet 20122090
116sesja V2063
117Sesja XXXI2053
118Sesja X2053
119SESJA XII2041
120Projekt planu - linia 110kV 2033
121SESJA XVIII2022
122sesja XVIII2001
123SESJA XXIV2000
124SESJA XVII1990
125Budżet 20131985
126sesja XX1983
127SESJA XIV1982
128SESJA XI1969
129SESJA X1952
130sesja XVI1950
131sesja XXII1945
132Sesja XXVIII1930
133sesja XXI1925
134sesjaXVII1906
135Sesja XXIV1897
136I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce1883
137Sesja XXVII1871
138SESJA XXVII1854
139SESJA VIII1847
140SESJA XV1840
141Sesja XXXV1840
142Sesja XXX1836
143Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.1826
144UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew1819
145Dostęp dla osób niepełnosprawnych1813
146SESJA IX1807
147Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.1800
148Sesja XXXII1798
149Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.1794
150Sesja XXXIII1792
151SESJA XXII1790
152 Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew1788
153Sesja XXIX1771
154Sesja XXXIV1767
155Sesja XXV1753
156Program usuwania azbestu1732
157Sesja XXVI1724
158SESJA XIX1708
159Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1703
160SESJA XXV1681
161SESJA IV1673
162SESJA XXVIII1673
163Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”1670
164Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 1652
165sesja IV1637
16620141635
167Budżet 20141631
168Podatki 20151596
169SESJA XXIX1587
170Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1550
171SESJA XXVI1544
172SESJA XXXII1513
173Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 11510
174SESJA VI1510
175Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew1496
176Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew 1495
177Wybory Prezydenta RP 20151479
178 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew1450
179SESJA VII1441
180SESJA XXX1439
181Wybory uzupełniające do Senatu RP 20141431
182SESJA XXXI1421
183Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia 1410
184Budżet 20151409
185Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1399
186UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy1393
187SESJA V1390
188Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie 1385
189SESJA VIII1383
190Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I 1364
191SESJA III1316
192Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1311
193Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew 1306
194Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.1296
195SESJA XXXIII1283
196Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia1258
197SESJA X1252
198SESJA I1247
199SESJA II1246
200SESJA XIII1241
201SESJA XXXV1196
202Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej 1193
203SESJA XXXIV1183
2041155
205Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE 1152
206Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1150
207Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151142
2081138
209Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0 1137
2101129
211Podatki 20161124
212Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy1114
213SESJA XII1105
214Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m1104
215Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/20161089
216Referendum ogólnokrajowe1086
217Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m1085
218Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 1069
219Budżet 20161066
220Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1059
221Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235 1054
222Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m 1053
223SESJA XIV1034
224Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+2301034
225SESJA XVII1031
226Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m 1028
227SESJA XVI1021
228Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m 1018
229SESJA XI1014
230za 20151007
231za 2014974
232SESJA IX968
233II Postępowanie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie Część V MROŻONKI I PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE 960
234Przebudowa drogi gminnej Nr 131102W Milanów – gr. gminy Trojanów – (Wola Korycka Dolna) – Kaleń, na działce o nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy, na długości 140 m950
235Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 941
236Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie932
237Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE 930
238Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m914
239Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew878
240Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia działka o nr ewid. 26 Nr 131113W dr. krajowa Nr 17-dr. gm. 131105W (Chotynia), na długości 325 m876
241Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi działka o nr ewid. 114 Nr 131106W Kaleń II – gr. gm. Trojanów (kol. Korytnica), na długości 260 m872
242Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m856
243Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.851
244Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownacica Nr 131127W dr. woj. 807 – dr pow. 1347W, na długości 570 m849
245Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokół działka o nr ewid. 679 (Sokół - Podlasie) Nr 131107W Sokół - Michałki, na długości 125 m842
246Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 837
247Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”834
248SESJA XVIII833
249Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 832
250Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/2017817
251Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 67 m811
252Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobolew dz. nr 539 Nr 131134W Milanów – Gażnia – Przydawki – dr. powiatowa nr 1356W, na długości 420 m767
253SESJA XX765
254Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew 764
255Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy dz. nr 589 Nr 131108W (dr. pow. 1343W) gr. gm. Górzno – Ostrożeń B, na długości 90 m721
256SESJA XIX720
257Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 – Mazurki – dr woj. 807, na długości 160 m718
258SESJA XV715
259Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. 710
260Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew704
261Radnych Rady Gminy621
262Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe599
263Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r. 593
264PLAN POSTĘPOWAŃ 585
265Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.575
266Wójta Gminy559
267Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew 551
268Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 550
269SESJA XXII524
270SESJA XXIII517
271Przewodniczącego Rady Gminy505
272Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w mi505
273SESJA XXI474
274Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 458
275Podatki 2017432
276SESJA XXIV394
277Budżet 2017390
278„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”380
279za 2016347
280Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie 345
281Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 309
282Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe277
283SESJA XXV270
284Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.269
285Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m260
286SESJA XXVI200
287SESJA XXVII199
288Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew 182
289SESJA XXVIII178
290Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych174
291Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach173
292Regulamin GKRPA w Sobolewie166
293Wójta Gminy 164
294Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu164
295Współpraca z organizacjami pozarządowymi158
296Radnych Rady Gminy157
297Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018134
298Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak132
299Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)130
300Przewodniczącego Rady Gminy128
301Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew121
302Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie115
303Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach114
304SESJA XXIX95
305Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew93
306Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia 88
307Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.69
308SESJA XXX37
309SESJA XXXI3