L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1PRZETARGI 201620066
2Rada17977
3PRZETARGI 201717609
4Uchwały i protokoły15641
5Wójt Gminy15035
6PRZETARGI14345
7Dane13033
8Sekretarz Gminy11468
9Jednostki organizacyjne11150
10Podatki i opłaty11073
11Przewodniczący Rady11033
12Komisje11011
13Redakcja10754
14Skarbnik Gminy10424
15Rejestr zmian10115
16Centralny rejestr umów9616
17Plan rozwoju lokalnego9374
18Statut9364
19Rejestry i ewidencje9188
20PRZETARGI 2015 9176
21Wyszukiwarka8809
22Regulamin8733
23Instrukcja obsługi8104
24WYBORY7938
25EKOPORTAL7808
26Sprawdź stan sprawy7519
27Elektroniczna Skrzynka Podawcza6769
28Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie6549
29Dziennik Ustaw5911
30pozostałe jednostki5909
31szkolnictwo publiczne5675
32KADENCJA 2010 - 2014 5601
33jednostki pomocnicze5407
34sołectwa5295
35Komisja Rewizyjna4756
36Oświaty, Kultury i Sportu4738
37Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska4686
38Budżetu i Finansów4653
39Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa4516
40Wybory samorządowe 20144370
41rok 20044351
42KADENCJA 2014 - 2018 4025
43rok 20033927
44rok 20053916
45rok 20023872
46rok 20073832
47rok 20063700
48ośr pom społecznej3603
49Wybory samorządowe 20103517
50rok 20093492
51rok 20083411
52PRZETARGI 20183371
53Kontrole zewnętrzne3254
54ośrodki zdrowia3140
55rok 20103105
56Oświadczenia majątkowe3100
57biblioteki3054
58sesja I2883
59sesja XX2866
60sesja XXVII2864
61sesja XXI2847
62Projekt planu - linia 400 kV 2830
63sesja III2830
64SESJA XXIII2811
65SESJA II2798
66sesja XIX2780
67sesja XXXVI2762
68sesja XXXV2749
69Budżet 20102749
70Budżet 20112728
71sesja XXIV2694
72sesja III2693
73Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku2686
74SESJA III2685
75Sesja XI2668
76Gospodarka odpadami2664
77sesja XVI2662
78Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok2660
79sesja II2655
80Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sobolew 20132652
81sesja XXXII2646
82SESJA IV2642
83sesja XXXIV2637
84Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 20112622
85SESJA I2621
86sesja XXX2615
8720122611
88sesja XV2603
89SESJA VII2599
90sesja XVIII2596
91sesja XI2594
92sesja XIII2592
93sesja XVII2590
94sesja IV2587
95SESJA XX2584
96SESJA XXI2573
97SESJA V2573
98SESJA VI2572
9920112565
100I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew 2555
101sesja XXVI2527
102sesja IX2516
103sesja XIV2512
10420132509
105sesja VII2501
106Projekt planu - linia 110kV 2497
107sesja VI2492
108SESJA XIII2468
109sesja XXXI2467
110sesja VIII2456
111sesja XIII2445
112SESJA XVI2441
113° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok2426
114sesja XII2416
115sesja XV2416
116Budżet 20122415
117SESJA XII2395
118Sesja XXXI2366
119SESJA XVIII2364
120Sesja X2363
121Sesja XXIII2359
122SESJA XVII2347
123Program usuwania azbestu2344
124sesja V2340
125Budżet 20132329
126SESJA X2314
127UCHWAŁA NR XXIX/234/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew2310
128SESJA XI2309
129sesja XX2295
130SESJA XIV2281
131SESJA XXIV2280
132sesja XVIII2277
133I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce2249
134sesja XVI2238
135sesja XXII2224
136Sesja XXVII2220
137Sesja XXVIII2214
138Sesja XXIV2212
139SESJA XXVII2192
140sesja XXI2191
141sesjaXVII2181
142SESJA VIII2179
143Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.2159
144SESJA IX2155
145Sesja XXXV2138
146SESJA XV2136
147Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.2136
148Sesja XXX2112
149Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.2108
150 Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew2099
151Sesja XXXII2091
152SESJA XXII2069
153Sesja XXXIV2060
154Sesja XXIX2059
155Sesja XXXIII2056
156Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2055
157Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”2051
158Dostęp dla osób niepełnosprawnych2029
159Sesja XXVI2012
160Podatki 20152009
161SESJA IV2009
162Sesja XXV2006
163SESJA XXVIII1995
16420141991
165SESJA XIX1991
166SESJA XXV1989
167Dostawa kruszywa do modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1966
168Budżet 20141943
169sesja IV1907
170Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1883
171SESJA XXVI1882
172Wybory ponowne do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 11877
173SESJA XXIX1875
174SESJA XXXII1843
175Wybory Prezydenta RP 20151837
176Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Sobolew i Gończyce, gmina Sobolew 1836
177Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Sobolew1829
178SESJA VI1797
179Wybory uzupełniające do Senatu RP 20141785
180UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezy1780
181Budżet 20151761
182Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie 1749
183Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia 1733
184 Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Sobolew1728
185SESJA VIII1723
186SESJA XXX1722
187SESJA VII1722
188SESJA XXXI1714
189Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1706
190Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap I 1700
191Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew 1700
192SESJA V1668
193SESJA III1634
194Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.1623
195Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1611
196SESJA X1584
197SESJA XIII1570
198SESJA XXXIII1565
199SESJA I1563
200Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia1542
201SESJA XXXV1539
202Uchwały Nr XXXVI/192/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sobolew – tereny stacji paliw oraz zabudowy usługowej 1538
203SESJA II1535
204Wybory do Sejmu i Senatu RP 20151525
205Podatki 20161516
206Referendum ogólnokrajowe1494
207Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kobusy i Sobolew – ul. Leszowa, gmina Sobolew 1485
2081468
209SESJA XXXIV1452
210SESJA XII1451
211Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 – II POSTĘPOWANIE 1450
212Przebudowa drogi w miejscowości Sokół, na długości 115 m1440
213Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 916 i 918 w km 0+024,0 ÷ 0+137,5 i km 0+143,7 ÷ 0+266,0 1427
2141425
2151401
216Przebudowa drogi w miejscowości Kaleń Pierwszy1400
217za 20141398
218Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Sobolew w km 0+005÷0+312 1390
219Budżet 20161386
220Przebudowa drogi w miejscowości Chotynia, na długości 65 m1382
221Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2015/20161377
222za 20151377
223SESJA XVI1373
224SESJA XIV1352
225Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1349
226Przebudowa drogi gminnej Trzcianka – Anielów – Ostrożeń, na długości 170 m 1347
227Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ewid. 905 w km 0+000 ÷ 0+235 1343
228SESJA XI1340
229Przebudowa drogi w miejscowości Ostrożeń Drugi w km 0+000÷0+2301326
230SESJA XVII1322
231Przebudowa drogi w miejscowości Gończyce dz. nr ew. 907, na długości 230 m 1309
232Modernizacja drogi gminnej nr 131111W Kownacica-Chotynia, na długości 75 m 1282
233II Postępowanie Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie Część V MROŻONKI I PRODUKTY GŁĘBOKO MROŻONE 1271
234SESJA IX1254
235Przebudowa drogi gminnej Nr 131102W Milanów – gr. gminy Trojanów – (Wola Korycka Dolna) – Kaleń, na działce o nr 379 w miejscowości Kaleń Pierwszy, na długości 140 m1247
236Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1234
237Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia działka o nr ewid. 26 Nr 131113W dr. krajowa Nr 17-dr. gm. 131105W (Chotynia), na długości 325 m1233
238Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131139W dr. woj. 807 - Zosinek, na długości 320 m1230
239Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.1221
240Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kownacica Nr 131127W dr. woj. 807 – dr pow. 1347W, na długości 570 m1218
241Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – II POSTĘPOWANIE 1203
242Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie1200
243Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2016/20171174
244Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew”1163
245Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew1157
246Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 162 m1157
247SESJA XVIII1151
248Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaleń Drugi działka o nr ewid. 114 Nr 131106W Kaleń II – gr. gm. Trojanów (kol. Korytnica), na długości 260 m1137
249Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej 1136
250Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 1133
251Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokół działka o nr ewid. 679 (Sokół - Podlasie) Nr 131107W Sokół - Michałki, na długości 125 m1130
252SESJA XX1121
253Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak działka o nr ewid. 822/2 Nr 131135W Godzisz – Grabniak, na długości 67 m1111
254SESJA XIX1063
255Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krępa, gmina Sobolew 1062
256Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sobolew dz. nr 539 Nr 131134W Milanów – Gażnia – Przydawki – dr. powiatowa nr 1356W, na długości 420 m1053
257Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy dz. nr 589 Nr 131108W (dr. pow. 1343W) gr. gm. Górzno – Ostrożeń B, na długości 90 m1052
258Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z dnia 26.07.2016 r. 1049
259PLAN POSTĘPOWAŃ 1048
260SESJA XV1019
261Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew1006
262Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gończyce Nr 131122W dr krajowa Nr 17 – Mazurki – dr woj. 807, na długości 160 m985
263Radnych Rady Gminy928
264Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.912
265Podatki 2017905
266Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy (remiza strażacka w trakcie budowy) wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej – postępowanie z 25.10.2016 r. 890
267Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe874
268za 2016862
269SESJA XXIII855
270Wójta Gminy838
271Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 833
272Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych w granicach administracyjnych Gminy Sobolew 832
273Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy realizacji inwestycji pn. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II, ul. Kardynała Wyszyńskiego w mi822
274Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew 808
275Przewodniczącego Rady Gminy803
276SESJA XXII800
277SESJA XXI796
278Budżet 2017761
279„Budowa publicznego przedszkola z oddziałem żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – etap II”756
280SESJA XXIV731
281Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole631
282Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek i pozostałe626
283Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.623
284Dostawa kruszywa do modernizacji, remontu i przebudowy dróg na terenie gminy Sobolew – II postępowanie 622
285Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 608
286SESJA XXV584
287Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew 564
288Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chotynia, gmina Sobolew (dz. nr 225) – na długości 588 m562
289Współpraca z organizacjami pozarządowymi561
290Wójta Gminy 544
291SESJA XXXIII527
292Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych520
293SESJA XXVI517
294Wniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu517
295Regulamin GKRPA w Sobolewie507
296SESJA XXVII498
297SESJA XXVIII490
298Radnych Rady Gminy488
299Modernizacja drogi gminnej Nr 131134W w miejscowości Grabniak472
300Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w miejscowości Nowa Krępa, Gmina Sobolew 460
301SESJA XXIX449
302Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)- II postępowanie442
303Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Sobolew, gmina Sobolew (działki o nr ewid. nr 376/1, 1223)439
304Przewodniczącego Rady Gminy438
305Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach438
306Dowożenie dzieci i uczniów do szkół na terenie gminy Sobolew w roku szkolnym 2017/2018435
307Przebudowa ulicy Widokowej w miejscowości Sobolew415
308Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.410
309Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Sobolewie 2018402
310Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew399
311Zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gończycach377
312Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chotynia 370
313SESJA XXXI319
314SESJA XXX318
315SESJA XXXII312
316Udzielenie kredytu długoterminowego289
317Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew277
318 SESJA XXXIV243
319 SESJA XXXV206
320Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia, gm. Sobolew130
321SESJA XXXVI120
322Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu119
323SESJA XXXVII115
324Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.66
325Budżet 201862