bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA XI strona główna 

SESJA XI
 UCHWAŁA NR XI/73/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 03 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 10:38:45 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:57:15.
 UCHWAŁA NR XI/74/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 03 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteriów i trybu przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 10:40:33 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:57:15.
 UCHWAŁA NR XI/75/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 03 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 10:43:09 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:57:15.
 Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 10:48:20 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:57:15.
 Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 10:51:49 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:57:15.
 UCHWAŁA NR XI/78/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 03 października 2019 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 10:59:35 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:57:15.
 UCHWAŁA NR XI/79/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 03 października 2019 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:29:01 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:57:15.
 Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:43:31 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:50:27.
 UCHWAŁA NR XI/81/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-11-27 11:44:27 | Data modyfikacji: 2019-11-27 11:54:03.
 Protokół nr XI/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-12-03 09:04:50 | Data modyfikacji: 2020-03-25 10:14:31.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2019-12-03 09:04:50
Data modyfikacji: 2020-03-25 10:14:31
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl