bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA IX strona główna 
 UCHWAŁA NR IX/58/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew wotum zaufania za rok 2018.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:09:54.
 UCHWAŁA NR IX/59/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:11:36.
 UCHWAŁA NR IX/60/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew – absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:20:41.
 UCHWAŁA NR IX/61/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Sobolew na lata: 2016 – 2022”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:22:36.
 UCHWAŁA NR IX/62/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 11:24:49.
 UCHWAŁA NR IX/63/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:48:56.
 UCHWAŁA NR IX/64/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:54:07.
 UCHWAŁA NR IX/65/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 12:59:02.
 UCHWAŁA NR IX/66/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu niegraniczonego budynku byłej szkoły podstawowej w Gończycach, gm. Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:25:46.
 UCHWAŁA NR IX/67/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:27:48.
 UCHWAŁA NR IX/68/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sobolew – rejon ul. Polnej i ul. Żelechowskiej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:30:19.
 Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:33:55 | Data modyfikacji: 2019-07-30 13:35:32.
 UCHWAŁA NR IX/70/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:34:52 | Data modyfikacji: 2019-07-30 13:37:49.
 Protokół nr IX/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:10:44 | Data modyfikacji: 2019-10-30 10:16:07.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2019-10-30 10:10:44
Data modyfikacji: 2019-10-30 10:16:07
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl