bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA VII strona główna 
 Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie opracowania na rok budżetowy 2019 – planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sobolew, ustalenia: maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie; specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:27:08.
 Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobolew, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych - od dnia 1 września 2019 r.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:30:11.
 Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:31:57 | Data modyfikacji: 2019-06-11 13:28:36.
 Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:34:08.
 Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:38:05.
 Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:43:42.
 Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:49:28.
 Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:56:05.
 Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:59:14.
 Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:03:43.
 Uchwała Nr VII/55/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:22:42 | Data modyfikacji: 2019-06-11 13:34:43.
 Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2019 rok.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-11 13:27:23 | Data modyfikacji: 2019-06-11 13:42:37.
  Protokół nr VII/2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:14:55 | Data modyfikacji: 2019-07-17 14:16:12.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2019-06-26 13:14:55
Data modyfikacji: 2019-07-17 14:16:12
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl