bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Komisje strona główna 

Oświaty, Kultury i Sportu

      

 Przewodniczący        -  Matyska Hanna

                Z-ca Przewod.    -  
                 Członkowie        -  Cyrta Paweł
                                         -  Szewczyk Piotr         
                                         - 
 Kowalczyk Maria Hanna
                                         -  Śliz Mirosław
                                         -  Urawski Leszek Dariusz            

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2004-04-01 12:49:58 | Data modyfikacji: 2015-07-16 11:18:05.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Budżetu i Finansów .  Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska .  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa .  Oświaty, Kultury i Sportu . 
Data wprowadzenia: 2004-04-01 12:49:58
Data modyfikacji: 2015-07-16 11:18:05
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl