bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA IV strona główna 
 UCHWAŁA NR IV/33/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:19:28.
 UCHWAŁA NR IV/34/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Sobolew będzie przysługiwała dieta oraz określenia wysokości tej diety.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:23:13.
 UCHWAŁA NR IV/35/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw, utworzonych przez Gminę Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:26:36.
 UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:37:05.
 Protokół Nr IV.2019

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:56:34 | Data modyfikacji: 2019-07-17 14:09:45.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:56:34
Data modyfikacji: 2019-07-17 14:09:45
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl