bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Komisje strona główna 

Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska

              

        Przewodniczący - Talarek Rafał

        Z-ca Przewod. - 
            Członkowie - Błachnio Danuta Maria

                             - Krupa Jan

                              - Ochnio Roman

                              - Sowa Anna

 

                              

 

 

 

 

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:42:10 | Data modyfikacji: 2018-05-09 10:17:17.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Budżetu i Finansów .  Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska .  Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa .  Oświaty, Kultury i Sportu . 
Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:42:10
Data modyfikacji: 2018-05-09 10:17:17
Opublikowane przez: Mariola Kępka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl