bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA II strona główna 
 UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:45:33.
 UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:46:49.
 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:48:08.
 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych, Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:49:27.
 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz ustalenia przedmiotu działania tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:50:53.
 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Sobolewie oraz wyboru Przewodniczącego tej Komisji.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:51:57.
 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:53:15.
 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:58:43.
 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysowi sołectwa Gminy Sobolew będzie przysługiwała dieta oraz określenia wysokości tej diety.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:00:08.
 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:03:22.
 UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:05:34 | Data modyfikacji: 2018-12-31 15:11:22.
 Protokół Nr II.2018

Opublikowane przez: Mariola Kępka | Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:09:30 | Data modyfikacji: 2019-07-17 14:03:27.

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
Data wprowadzenia: 2018-12-31 15:09:30
Data modyfikacji: 2019-07-17 14:03:27
Opublikowane przez: Mariola Kępka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl