bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sobolew www.sobolew.pl
PRZETARGI > Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie strona główna 

Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 16:14:32 | Data modyfikacji: 2018-06-27 16:15:18.
 SIWZ

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 16:15:37 | Data modyfikacji: 2018-06-27 16:16:20.
 Załącznik nr 8 Przedmiar robót

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 16:16:55 | Data modyfikacji: 2018-06-27 16:17:44.
 Załącznik nr 9 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-06-27 16:18:39 | Data modyfikacji: 2018-06-27 16:19:39.
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.07.2018

Opublikowane przez: Agata Kostecka | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:50:45 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:51:34.

Zobacz:
   PLAN POSTĘPOWAŃ
   PLAN POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   PRZETARGI 2019
   PRZETARGI 2018
   PRZETARGI 2017
   PRZETARGI 2016
   PRZETARGI 2015
   
   
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka po byłej ubojni w Sobolewie o nr ewid. 2653 płożona w m. Sobolew, gmina Sobolew
   Projekt systemowy „ Szansa na zmianę”
   I – przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sobolew – działki budowlane, obok „Osiedla” w miejscowości Gończyce
   Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Sobolew
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie
   Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie II postępowanie w części I zamówienia
Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:50:45
Data modyfikacji: 2018-07-18 14:51:34
Opublikowane przez: Agata Kostecka

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl